Schiphol en Unicef zetten zich samen in voor kinderen wereldwijd.

Maatschappelijke betrokkenheid staat bij ST hoog in het vaandel. Wij putten motivatie uit het ondersteunen van goede doelen op drie manieren; door financiële steun, door initiatieven en vrijwillige inzet van onze medewerkers en, niet in de laatste plaats, door ons zakelijke netwerk te betrekken bij onze support voor goede doelen.

Bij ST zijn we er namelijk van overtuigd dat maatschappelijke betrokkenheid gaat over samenwerken; met goede doelen, met medewerkers en met ons zakelijke netwerk. Samen bereik je gewoon meer dan in je eentje. Zo hebben we ons jarenlang ingezet voor de Stichting Spieren voor Spieren.

Inmiddels hebben wij besloten om onze krachten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid te bundelen met Schiphol Group, ten behoeve van Unicef. De samenwerking tussen Schiphol en Unicef levert beide organisaties wat op, zowel zichtbaar als niet zichtbaar. Schiphol heeft veel sympathie voor Unicef, de internationale VN organisatie die zich inzet voor de rechten van kinderen overal in de wereld.

Ze helpen Unicef door via eigen mediakanalen alle bezoekers van de luchthaven te informeren over wat Unicef doet en hoe men een bijdrage kan leveren. Daarnaast heeft Schiphol overal op de luchthaven collectiezuilen geplaatst waar mensen hun kleingeld kunnen doneren aan Unicef. Een paar Engelse ponden en een handjevol Indiase roepia’s telden vorig jaar al gauw op tot het mooie bedrag van eur 165.000.

Maar ook met medewerkers en ons zakelijke netwerk geven we invulling aan onze betrokkenheid bij Unicef. Jaarlijks nemen onze mensen verschillende initiatieven waarmee zij door middel van financiele steun of vrijwilligersprojecten een bijdrage kunnen leveren aan het goede werk van Unicef.

Over Unicef

Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen geven waar ze recht op hebben. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEF naar school. Talloze kinderen worden ingeënt tegen dodelijke ziektes als mazelen en krijgen goede voeding.

UNICEF werkt hard aan de bestrijding van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst, zijn wij. UNICEF is bij rampen en oorlogen direct ter plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en hun families kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van UNICEF bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

Overal voor alle kinderen 
UNICEF is actief in 190 landen. In de rijke landen vraagt UNICEF om geld en steun aan particulieren en bedrijven, dankzij deze steun kunnen we onze hulpprogramma’s in ontwikkelingslanden realiseren. Wij verenigen en verbinden en maken geen onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke gezindheid. Wij zijn er voor álle kinderen!

Kijk voor meer informatie op www.unicef.org

© 2017 Schiphol Telematics  -   Algemene voorwaarden   -  Privacy Statement
design: Eyefun